0

การวางระบบและการควบคุมภายใน

2018-11-16 14:17:30 ใน News » 0 99 การระบบและการควบคุมภายใน

ในปัจจุบันบริษัทขนาดเล็ก(SMEs) ได้ให้ความนิยมมากขึ้นในการจัดให้มีระบบและระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากผู้บริหารของกิจการเล็งเห็นถึงความสำคัญที่เป็นส่วนช่วยในการวางรากฐานโครงสร้างของบริษัทให้แข็งแรงมั่นคง และเป็นปราการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะใช้ข้อมูลที่มีเพื่อการวิเคราะห์ประเมินผลการทำงานที่ผ่านมา เพื่อช่วยในการวางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต
ตัวอย่างของระบบหลักๆมีดังนี้
  • ระบบการจัดซื้อและการชำระเงิน
  • ระบบการขายและการเรียกเก็บเงิน
  • ระบบการจัดการบริหารสินค้าคงคลัง
  • ระบบการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงาน
  • ระบบอื่น เฉพาะในแต่ละประเภทของกิจการที่อาจมี
 
การวางระบบส่วนใหญ่จะใช้เวลา 1-3 เดือนเป็นอย่างต่ำต่อหนึ่งระบบซึ่งอาจมีผลทำให้กระทบกับการทำงานของพนักงานประจำที่บริษัทมีอยู่  ดังนั้นการใช้บริการของที่ปรึกษาการวางระบบภายนอกเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจำกัด และสามารถมั่นใจในผลงานได้เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ 
  1. ทำความเข้าใจถึงธุรกิจและการดำเนินงานของกิจการ และทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริหารของกิจการ
  2. ทดสอบการทำงาน โดยการ Walkthrough การทำงานและศึกษาเอกสารที่ใช้ในการทำงานในปัจจุบัน
  3. ออกแบบระบบและนำเสนอแก่ผู้บริหาร
  4. ติดตามการดำเนินงานและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานมากขึ้น
 
โดยหากกิจการใดสนใจที่จะตรวจสอบและวางระบบและระบบการควบคุมภายใน หรือขึ้นระบบบัญชี ERP สามารถที่จะติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาและใช้บริการ ทางบริษัท โดยไปที่ contact us.